Avtofaydaya geri dön

Radara düşəndə posta saxlaya bilərlər? Qanunun izahı

Bu günlərdə sürücülərin bölgələrdə olan DYP postlarından arda-arda şikayətlər gəlir. Bu şikayətlər əsasən yol hərəkəti qayda pozuntusunun kamera vasitəsi iıə aşkara çıxarılması ilə bağlı olur. Loru dili ilə desək, radara düşəndə yol polisi sürücünü postda saxlaya bilərmi?

Tural Yusifov

1944

24 noyabr 2022, cümə axşamı

İlk olaraq ondan başlamaq lazımdır ki, "İnzibati xətalar Məcəlləsi"-nin 16-cı fəsli məhz yol hərəkəti əleyhinə olan qayda pozntularına həsr edilib.

Yol hərəkəti qaydaları, yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və avtomobil yollarından istifadə qaydaları əleyhinə olan inzibati xətalar haqqında işlərə baxılmanın xüsusiyyətləri

Burada yol hərəkəti qaydaları pozulduğu zaman hansı ardıcıllıqla qayda pozuntusu rəsmiləşdirilməlidir ona toxunulur. Biz bu qeyd edilən fəsildə yalnız bir maddəyə diqqət etməliyik:

Maddə 122. İnzibati xəta hadisəsi foto və ya video qeydiyyat funksiyalarına malik xüsusi texniki vasitələrin köməyi ilə aşkar edildikdə icraatın aparılması qaydası

Burada kamera vasitəsi ilə qeydə alınmış qayda pozuntularının rəsmiləşdirilməsi bənd-bənd göstərilib.

Bu Məcəllənin 327.1 - 327.5, 328, 329.1, 329.2, 330, 339.1-1, 346.3, 346-1.1, 346-1.5, 353.2 və 469.3-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş xətalar foto və ya video qeydiyyat funksiyalarına malik xüsusi texniki vasitələrin köməyi ilə aşkar edildikdə, xüsusi texniki vasitələrin məlumatları müvafiq icra hakimiyyəti orqanının mərkəzi informasiya sisteminin proqram təminatı əsasında real vaxt rejimində elektron formada birbaşa həmin mərkəzi informasiya sisteminə ötürülür, inzibati xətanı törətmiş şəxsin iştirakı olmadan real vaxt rejimində, “Elektron imza və elektron sənəd haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə müəyyən edilmiş qaydada elektron sənəd şəklində inzibati tənbeh vermə haqqında elektron qərar çıxarılır və həmin mərkəzi informasiya sisteminin müvafiq səlahiyyətli əməkdaşının elektron imzası ilə təsdiqlənir. Təsdiq edilmiş həmin qərar real vaxt rejimində, xüsusi texniki vasitələrin məlumatları əlavə edilməklə, elektron qaydada müvafiq icra hakimiyyəti orqanının informasiya sisteminə göndərilir.

Yəni, kamera çəkir və sizə ilk olaraq sms gəlir, daha sonra poçt vasitəsi ilə evə məktub. Başqa bir maddə də isə göstərilir:

Foto və ya video qeydiyyat funksiyalarına malik xüsusi texniki vasitələrin köməyi ilə aşkar edilmiş inzibati xətalara görə nəqliyyat vasitəsini dayandıraraq, törədilmiş belə xətalar haqqında inzibati xəta haqqında protokol tərtib etmək və ya inzibati tənbeh tətbiq etmə haqqında qərar çıxarmaq qadağandır. Bütün foto və ya video qeydiyyat funksiyalarına malik xüsusi texniki vasitələr müvafiq icra hakimiyyəti orqanının mərkəzi informasiya sisteminə inteqrasiya olunaraq, həmin texniki vasitələrin köməyi ilə aşkar edilmiş inzibati xətalar haqqında yalnız bu Məcəllənin 122.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada elektron qərar çıxarılır.

Yəni, "kameraya düşmüsən", "radar çəkdi", "sürətı aşmısan", "ötməni səhv etmisən", "xətti tapdalamısan" tipli və kamera vasitəsi ilə aşkara çıxarılmış qayda pozuntularına görə nə yolda, nə postda nə də digər bir yerdə saxlayıb protokol yazılması qanunda nəzərdə tutulmayıb.

Qanunda postda qanun pozuntusu olmadan belə saxlayıb sənədləri yoxlamaq hüququ var. Lakin "gəl postda kameraya bax" bu qanunda nəzərdə tutulmayıb.

Paylaşın

Fikiriniz

  • 2

  • 2

  • 1

  • 0

  • 0

  • 0

Önə çıxanlar