GERİYƏ
Avtofayda 12748

"Etibarsız" etibarnamə

Tural Yusifov


Bu gün bir çoxları avtomobili etibarnamə ilə idarə edir.Yəni başqa bir şəxsdən avtomobil alır amma onu öz adına keçirtmək əvəzinə avtomobili "generalnıy" deyilən etibarnamə ilə idarə edir. Daha sonra o da başqa bir şəxsə etibarnamə ilə avtomobili satır. Amma unutmayın sizə verilən, və ya sizin verdiyiniz etibarnamə o qədər də etibarlı kağız deyil:

şənbə, 05 avqust 2017

Bu gün bir çoxları avtomobili etibarnamə ilə idarə edir.Yəni başqa bir şəxsdən avtomobil alır amma onu öz adına keçirtmək əvəzinə avtomobili "generalnıy" deyilən etibarnamə ilə idarə edir. Daha sonra o da başqa bir şəxsə etibarnamə ilə avtomobili satır. Amma unutmayın sizə verilən, və ya sizin verdiyiniz etibarnamə o qədər də etibarlı kağız deyil:

 

1.Bu sənəd alqı-satqını təsdiqləmir;

2.Etibarnamənin qüvvədən düşmə təhlükəsi hər an var.

 

Ümumiyyətlə etibarnamə nə üçün verilir?

Mülki Məcəllənin 362-ci maddəsinə görə, bir şəxsin 3-cü şəxslər qarşısında təmsilçilik üçün başqa şəxsə verdiyi vəkalət etibarnamə sayılır. Təmsil edilən təmsilçinin əqd bağlaması üçün yazılı vəkaləti bilavasitə müvafiq 3-cü şəxsə təqdimləyə bilər.

363.1-ci bəndinə əsasən, bu sənədin istənilən müddətə verilməsi mümkündür. Əgər etibarnamədə müddət göstərilməyibsə, o bağlandığı gündən bir il ərzində qüvvəsini saxlayır. Bağlandığı tarix göstərilməyənlər isə əhəmiyyətsizdir.

363.2-ci bəndində isə qeyd olunub ki, xaricdə hərəkətlərin yerinə yetirilməsi üçün nəzərdə tutulan və qüvvədə olma müddəti göstərilməyən etibarnamə notarius tərəfindən təsdiqləndikdə, o, həmin sənədi vermiş şəxs tərəfindən ləğv edilənədək qüvvəsini saxlayır. 364-cü maddənin bəndlərində göstərilib ki, etibarnamə verilmiş şəxs vəkil edildiyi hərəkətləri şəxsən özü etməlidir. O, etibarnamə ilə buna vəkil edildikdə, yaxud etibarnaməni verənin mənafelərinin qorunması üçün şəraitin buna məcbur etdiyi halda həmin hərəkətlərin icrasını başqa şəxsə etibar edə bilər.Bundan başqa, səlahiyyətləri başqa şəxsə verən bunu etibarnaməni verənə bildirməli və ona səlahiyyətləri verdiyi şəxs haqqında lazımi məlumat verməlidir. Bu vəzifənin icra edilməməsi səlahiyyəti verənin üzərinə səlahiyyətləri verdiyi şəxsin hərəkətləri üçün öz hərəkətlərinə olduğu kimi məsuliyyət qoyur. Etibar edilmişi başqasına etibarnamə qaydasında verilmiş etibarnamənin qüvvədə olma müddəti onun verilməsi üçün əsas götürülmüş etibarnamənin qüvvədə olma müddətindən artıq ola bilməz.Yəni etibarnamə verən şəxs sizə öz əmlakını və ya hərəkətlərini etibar edir. Satmır !!! Etibar edir !!!

İndi isə digər bir məqam etibarnamə ləğv oluna bilərmi?Mülki Məcəllənin 365-ci maddəsinin bəndlərinə əsasən, müddəti bitdikdə, sənəddə nəzərdə tutulan hərəkətlər həyata keçirildikdə, onu vermiş şəxs etibarnaməni ləğv etdikdə, sözügedən vəkalətin verildiyi şəxs imtina etdikdə, adından, həmçinin adına etibarnamə verilmiş hüquqi şəxslərə xitam verildikdə, etibarnaməni vermiş fiziki şəxs öldükdə, fəaliyyət qabiliyyəti olmayan, məhdud fəaliyyət qabiliyyəti və ya xəbərsiz itkin düşmüş sayıldıqda sözügedən sənəd qüvvədən düşür.   

Beləliklə pul ödəyib avtomobil alırsız və bu zaman məlum olur ki, siz avtomobilsiz qala bilərsiz. Bəs bunun qarşısını necə almalı? Avtomobili necə adınıza keçirdə bilərsiniz?

1.Başqa bir şəxsə "generalnıy" (baş) etibarnamə verin.
2.Həmin şəxs avtomobili qeydiyyatda olduğu ərazidən çıxardır.
3.Aranızda bağışlanma sənədi imzalanır.(Alqı-satqı da ola bilər)
4.Avtomobili adınıza qeydiyyata keçirdə bilərsiniz.

 

Rüsumlar: 25 azn - qeydiyyat şəhadətnaməsi (texniki passport). 35 azn - qeydiyyat nişanı, texniki baxış yoxdursa, 30 manat. Mühərrik həcmi və istehsal ilindən asılı olaraq əlavə rüsumlar.

Əgər avtomobil qeydiyyata düşdüyü ərazidən kənardadırsa alqı-satqı müqaviləsinin əsasında nömrə dəyişmədən belə həmin ərazidə qeydiyyata düşmək olar.

Unutmayın! Avtomobil alan zaman onu adınıza qeydiyyata saldırın! Bunun üçün sizin cəmi 80 azn xərciniz çıxacaq. Amma daha sonra probleminiz olmayacaq.