GERİYƏ
Avtofayda 4528

Hansı nişan sola dönməni qadağan edir ?


Hər gün bir az daha çətin sual veririrk ki, biliyiniz yenilənsin və beyniniz məşq etsin.

bazar ertəsi, 24 sentyabr 2018

Sual belədir ?

Bu nişanlardan hansı sola dönməni qadağan edir ?

 

A) Yalnız A

B) A və B

C) A və C

D) Bütün nişanlar

 

Əslindi bir qədər diqqətli olsaq sualın cavabını tapa bilərik. 

5.13.1 nişanı ictimai nəqliyyatın yoluna çıxışı göstərir. Bu nişanda adi nəqliyyat vasitələri soldan sağa, marşrut avtobusları isə sağdan sola hərəkət etməli oldğu təsvir edilib. Bu nişanın təsir dairəsinə digər avtomobillər daxil ola bilməzlər. Demək, bu nişandan sola dönmək olmaz. Digər nişan isə "geriyə dönmək qadağandır" nişanıdır. Bu nişandan geriyə dönmək qadağandır amma sola dönməyə icazə var. Amma 6.3.1 "geriyə dönmə yeri" nişanı yalnız geriyə dönmə yerini göstərir. Bu nişandan sola dönmək olmaz. Beləliklə, doğru cavab C bəndidir.