GERİYƏ
Avtofayda 3049

Buradan geriyə dönmək olarmı?


Maraqlı sualların cavablarını izah etməkdə davam edirik. Bu dəfə sual geriyə dönmə barəsində olacaq.

çərşənbə axşamı, 02 oktyabr 2018

Sual belədir: Buradan geriyə dönmək olarmı?

A) Olar

B) Olmaz

C) Yaxınlıqda qatar yoxdursa, olar.

 

İndi isə qanunla izah edək.  YHQ 42-ci maddədə haradan geriyə dönmək qadağandır qeyd edilib.

1) piyada keçidlərində;

2) tunellərdə;

3) körpülərdə, estakadalarda və onların altında;

4) dəmiryol keçidlərində;

5) ən azı bir istiqamətdə yolun 100 metrdən az hissəsi görünən yerlərdə;

6) ümumi istifadədə olan nəqliyyatın dayanacaq məntəqələrinin yerləşdiyi yerlərdə.

 

Geriyə dönmə yeri dəmiryol keçidi olmadığına görə, doğru cavab "A" bəndidir.

 

Tural Yusifov