GERİYƏ
Avtofayda 1080

Buradan hansı istiqamətlərdə hərəkət etməyə icazə var?

Tural Yusifov


"Yalnız düzünə" nişanı başqa istiqamətlərdə hərəkət etməyə icazə vermir. Amma hər zaman belə olmur.

cümə, 19 fevral 2021

«Yalnız düzünə» nişanı bir neçə üsulla quraşdırıla bilər. Birincisi  bir başa kəsişmədə quraşdırıla bilər. Bu zaman nişan yolayrıcında birinci kəsişməyə qədər qüvvədə olur.  Bu cür quraşdırılan nişandan sağa həyətlərə və ya birləşən ərazilərə dönmək olar.

İkinci üsul isə yolayrıcına deyil bir başa kəsişmədə quraşdırılır. Quraşdırıldığı ərazidən savayı digər istiqamətlərə təsir qüvvəsinə malik olmur. Lap elə bizim bu şəkildəki kimi. YDM-ə dönmək olmaz. Digər istiqamətlərdə isə hərəkətə icazə var.